C11:reg2Register öfwer charta boken no 11
uti Södermanland.

Harad1.                      Sochn.                         By och hemman.                Folio.

Willåttinge.                  Helliestad.                   Aspön.                               82.
                                                                     Gefwersnäs.                        83.
                                                                     Hall.                                    74.   75.
                                                                     Helliestad.                           78.
                                                                     Hult.                                    75.
                                                                     Stubbetorp.                         78.
                                                                     Sund 74 och Sundtorp.        80.   81.
                                                                     Skefboqvarn.                       84.
                                                                     Tofwerstad.                         74.   79.
                                   Mallma.                      Hällaren.                              87.
                                                                     Störhult.                               85.
                                   Dunker.                      Kulla.                                  72.
                                   Hultinge.                     Kåweta.                              86.
                                   Flen.                           Flens kyrckiobohl.               85.
Jönåkers.                    Stigtomta.                   Aspedalen.                         112.  117.
                                                                     Bärstad.                             112.  114.
                                                                     Bärsta torp.                        114.  115.
                                                                     Bråtninge.                           115.  116.
                                                                     Finsk stuga.                        112.
                                                                     Jägarholm.                          119.
                                                                     Luren.                                 112.
                                                                     Lötha.                                 116.  119.
                                                                     Löfgiöhlet.                           112.
                                                                     Lusstugorna.                        112.
                                                                     Prastegården2.                     119.
                                                                     Qwalstrand.                         118.  119.
                                                                     Snersberg.                           117.
                                                                     Snersbergs stuga.                 112.
                                                                     Simonstorp.                          112.
                                                                     Stenstorp.                             112.  119.
                                                                     Unestorp.                             118.
                                                                     Åsby.                                   119.  11< >.
                                   Björckwijk.                Bergmansbohl.                       90.
                                                                     Bookulla.                               94.
                                                                     Biärsätter               }
                                                                     Biärsätters torp      }              96.
                                                                     Dahl.                                     92.
                                                                     Hallsiötorp.                            90.
                                                                     Hagelsätter.                           94.
                                                                     Knoga.                                  92.
                                                                     Qvisätter.                               98.
                                                                     Smebohl.                               88.
                                                                     Stensätter.                             90.
                                                                     Skyrtorp.                               90.
                                                                     Åå.                                        92.


__________________
1Fel för härad.
2Fel för Prästegården.