C11:7-8b(Rubrik:)
Oppunda häradh,  Floda socken.


(Beskrivning:)
Lörstorp. Cronohemman 1/2 wälborne her Erich Ulffsparre gifwer
               det i ehrsättningh för oköpte ränttor, bliffwer
               der å den räntan lagd som i ransakningen är opfördh
               och specificerat.

                                                                                          Åker.  Eng.
                                                                                       tunland.  lass.
A.     Ahl och biörckjordh,                                  6 14/56.
     1. Medellmåtig starr, ahl och biörck jord,      4 36/56.
B. 2. Sanck ahl och biörckjord,                           2 7/56.
           General summan,                                   13 1/56.
         Dett årlige utsäde är,                                              6 57/112.           á 6 korn.
     1. Kerrwald,   10 2/7 tunland á 2 1/2,            25 5/7.
C. 2. Hårdwald, 6 tunland á 1/3 lass,                   2.
     3. Sijde och hårdwald, 7 1/4 tunland á 1 lass. 7 1/4.
D.     Kerrwald, 3 23/14 tunland á 2 1/4 lass,        8 37/56.
E.     Hårdwald, 1 1/2 tunland á 1/4 lass,                 3/8.
                                                                                                 43 10/11.
F.     Hage af ahl och biörckskough, godt beete.

Detta hemman är afgärda på Bondökna egor, hwärest är got
muhlbeete och all nödtorfftig skough, så till fång som huus
bygnat.
Fiske för dess land och strand i Lörstsiön lijtet.


(Karttext:)
Biörk skoug och stenmark.
Sten marck.
Lörstorp.
Lörsiön.
Brentorp.


Mätt anno 1690
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderat 1711.