C11:9(Rubrik:)
Oppunda härad.


                     Notularum explicatio.
                                                                                                                Åker.   Eng.
Baggetorp.       Cronohemman 1/2.                                                        tunland.   Lass.
                        Herr Erich Ulfsparre opgifwit för
                       oköpte räntorne.
              A. 1. Jämbn flåt biörck grund jord,                               4 8/56.
                   2. Löös biörck och talljord,                                      1 45/56.
              B.     Tall och biörckjord,                                              5 29/56.
                         Summan,                                                          11 26/56.
                       Dett årlige utsäde att wara,                                               5 41/56.
              C.     Mager måsig hårdwall, 14 1/7 tunland á 3/4 lass, 10 1/4.
              D.     Kerrwald och sijdewald, 6 9/14 tunland á 1 1/2,     9 27/28.
              E.     2 6/7 tunland kerrwald á 2 lass,                             5 5/7.
              F.     2 2/7 tunland kerrwald á 1 1/2 lass,                        3 3/7.
              G.     2 5/14 tunland kerrwald á 2 lass,                           6 5/7.
                                                                                                                           34 1/7.
Detta hemman är afgerde på Bårstad egor, hafwer nödtorfftig fångh
och wedhskoug af gran och biörck, men ondt effter timber. Mulbete något.
              H.     Stenig och skarp beetes haga af föga wärde.
                       Fiskie och och humblegård intet.

                                                                     Mätt anno 1689
                                                                     af Erich Agner.


(Karttext:)
Baninge egor.
Utmarck.
Bondökna egor möta.
Baggetorp.
Utmarcken möter.
Utmarck.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.