C11:13(Beskrivning:)
Geometrisk afritningh
uppå
Kalstadh by egor innom
desz rätta råågånger, grätzemercken1
och Bohlstada skiähl, med alle
der innom belägne lägen-
heeter både till watn och
land, etc.
               Folio 1.


Specification på afger
hemman och oskattlagda torp
på Kahlsta råå och röör.
Skatte.   Lööketorp,      1/4.
             Sörtorp,           1/4.
             Bråten,             1/4.
             Måsstorp,         1/4.
Crono. Oxlångztorp,      1/2.
Frälsse. Gefwersnäs,      1/2.
        Oskattlagda torp.
Frälsse. Långsiöötorp.
             Öfwerby.
             Mörtssiön.
             Diursswijken.
             Clemmetztorp.
             Kiälltorp.


(Karttext:)
Nästorp egor gräntz här emot.
Hisse egor.
Soldat stuga.
Bye egor ähr på denne sidan.
Öfwerby.
Mörtsiön.
Oxlångstorp.
Mörsiötorp.
Småtall och biörck skough.
Öfre Malmen.
Bråten.
Malmsten.
Barsiömåse.
Wegers-bergs egor stöta här intill.
Moo och afbränt.
Måstorp.
Soldatstuga.
Källuddstaf.
Lånsiötorp.
Moomarck af små tallskoug, berg och steenmarck, timberskough iblandh.
Långsiöstaf.
Långsiön.
Herr ökn<a>  kom<  > på denn<a> sijdan.
Långsiöstaf.
Axsiön.
Lundsiön.
Diurswijken.
Liusgryten.
Liusgryt staf.
Broo.
Clemetztorp.
Kiältorp.
Geversnäs.
Löketorp.
Sörtorp.
Jägarn lacus.
Nääs egor.
Bårstad egor.
Kalstad.
Fors egor.
Ramstad egor.


Mätt anno 1689
af Erich Ag<ner>.


(Under skalan:)
Scala milliarium.


(Under ramen:)
8 penningar.
Reviderat 1711.

__________________
1Fel för gräntzemercken?