C11:15-6(Rubrik:)
Oppunda häradh.  Malm sochn.


(Beskrivning:)
Malmsååsz cronohemman 1/2 der gifwit för oköpte ränttor
af          och består af närskrefne
lägenheeter, nembligen.

                                                                                                                   Åker.   Eng.

                     A.     Ahl och biörckjordh af sten ör,                         3 48/56.
                     B.     Biörck och talljordh,                                         3 28/56.
                     C.     Biörck och ahljordh,                                           38/56.
                              General summan,                                             8 4/56.
                              Sedan trädet är afräcknat är årligen,                               4 2/56.
Åkers ängen. D.     Sijde och måse wald, 5 1/2 tunland á 3/4, 4 1/8.
Måssängen.   E.     Måsse och sijdewald, 7 3/7 tunland á 1 1/4 lass, 9 1/4.
                     F. 1. Sijde och måsewald, 9 4/7 tunland á 1/4 lass,     2 11/28.
                         2. Kerrwald, 9 tunland á 1,                                  9.
                         3. Kerrwald, 1 11/14 tunland á 1 1/2,                      2 19/28.
                         4. Hårdwald, 5 tunland á 1 1/4,                             6 1/4.
                                                                                                                                 35 5/8.
                             Detta hemman är belägit på cronones allmen-
                             ningh kohlmarken och häfdar enskijlt af skougen
                             till denne by som af cartan tydeligen wijses lärer
                             och således nödtorfftig skoug och mulbeete.

                             Insiöö fiske nödtorfftigt. Humblegård 20 stänger.


(Karttext:)
Bastuhagen, biörckskoug och steemarck1.
Steenmarck och löfskoug.
Fiällarn lacus.
Mahlsiön.
Steemarck1.
Malmsåås.
Tall och biörck skough och stenig marck.
Stenmarck.
Hästhagen steenig marck.
Biorckskoug2.
Uthmarcken tager emot på denne sidan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


Uträknad för skattläggning skull i februari 1712 och riktig bekommen.


____________
1Fel för stenmarck.
2Fel för biörckskoug.