C11:19(Rubrik:)
Oppunda häradh.


(Karttext:)
Biörckskoug och stenmarck.
Laggarhult.

Kelletorps egor.
Måse.
Open lacus.
Kerr af små biörck och wijde skoug.
Gatas egor möta.
Dahl.
Utmarcken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.