C11:23(Rubrik:)
Oppunda häradh.


(Karttext:)
Henala qvarn.
Kolsnarn.
Säfwesta-holms egor gräntza här intill.
Åker gierden.
Skepmyran.
Täppa.
Keesätter.
Engh.
Täppa.
Engstäppa.
Wiala egor stöta här in till.
Skepmyras intagor.
Haga.
Haga.
Haga.
Haga.
Denne linie skillier cronogårdens skoug ifrån skatteböndernes.
Hage.
Engh.
Eng.
Små tall och graan skoug.
Staafhällan, hage.
Engh.
Eng.
Skiärfwan.
Engh.
Staafhällan.
Gerninge egor taga wed.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.