C11:25-6(Rubrik:)
Oppunda häradh. Wingåker sochen.


          Notularum explicatio.

Ernbäck cronohemman 1 formedlat1 till 3/4, ähr indelt på fiärdingzmans
aflöningh, bestående af underskrefne lägenheeter. Nämbligen.
               
                                                                                              Åker.  Eng.
                                                                                           tunland.  lass.
A.     Ahl och talljord af moo och ör,                        5 26/56.
B.     Sandmylla med öhr och klapper steen,             5 20/56.
        Summa på heela åkren,                                  10 36/56.
        Halfparten här af beräknas,                                           5 28/56.
    1. 12 tunland moowald á 1/3 lass,                        4.
C. 2. 17 5/7 tunland tranebärs måsewald á 1 lass,  17 5/7.
    3. 9 tunland sijdewald á 2 lass,                          18.
                                                                              39 5/7.
D.     Nyrögd äng kan räknas för,                             4.                      43 5/7.
E.     Stenig hage af små tallskough och moowald.
F.     Består af sijde och måsewald, medellmåttigt bete.
G.     Stenig hage af moomarck, lijtet beete uthi.
        Ähr opbygt på Lunda skattehemmans egor
        och hafwer god skough och muhlbeete på uth-
        marcken. Fiskie uthi insiön Soder2 Ern lijtet.
        Humblegårdh wed 100 stänger.Mätt 1687
af Erich Agner.


(Karttext:)
Willtungla.
Sodatstugan.
Neri-cia pars
Ernbäck.
Utmarcken tager emot.
Länääs sochn tager emot.
Stenbackar och moowaldh.
Söder Ern lacus.
Kerr af groof ahl och biorck3 skough.
Pårssmåse.
Lunda engiar möta.
Kerr och grof skough.
Åhlö egor taga wid.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
1Fel för förmedlat.
2Fel för Söder.
3Fel för biörck.