C11:27-8(Rubrik:)
Oppunda häradh. Wingåker sochn.


(Beskrivning:)
Brogetorp infanteri officerae booställe, cronohemman 1, förmedlat
            till 1/2, hwars lägenheeter som föllier.

                                                                                             Åker.  Engh.
                                                                                          tunland.  las.
B.   Ahl och talljord med sandmylla,                 3 8/56.
C.   Medellmåttig starck ahljord,                      2 46/56.
D.   Ahl och lätt talljordh,                                    37/56.
E.   Samma slagz lättjord,                                1.
      Summa på bägge gärden och täppor,         7 35/56.
      Halfparten dett rätta utsäde,                                       3 91/112.
F.   Kerrwald störste delen,                           25.
G.   Sänck kerrwald,                                     14.
E.   Sijde och steenwald och kerrwald ibland, 5.
D.   Hårdwald wed,                                        2.
                                                                                                        46.
      Detta hemman är bolby och hafwer instängde
      skougz egor af nödtorfftigt beete och wed skough,
      men timber något att reparera ladugården
      med allenast.
      Humblegård wed 200 quadrat allnar, dett är 150 stänger.
      Fiske nödtorfftigt både winter och sommar.


(Karttext:)
Engtorp.
Kultorps egor taga emot.
Små furutimberskoug.
Berg med små tall och biörck skough.
Kolsnarn lacus.
Måse.
Berg med små tall och granskoug.
Moras.
Kerr.
Brogetorp.
Måse.
Åhlsätters egor möta.
Åhlsiön.


Mätt anno 1686
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.