C11:29(Rubrik:)
Oppunda häradh.


(Karttext:)
Uthmarcken tager wed.
Hage.
Kolsnaren.
Små löfskoug och steenmarck.
Eng.
Bottorps hägnat tager här emot.
Ruda hägnden tager emot.
Bottorp.
Finstorph.
Utmarcken.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.