C11:30(Rubrik:)
Wingåker sochn.


                    Notularum explicatio.

Finstorp.  A. Rusthåld hemman 1, förmedlat till 1/2.
               B. Skattehemman                             1.
                    Desse hafwa een dehl med hwarandra tegskiffte,
                    såsom och een dehl enskijlt, af lijka stora delar
                    både i åker och engh, som föllier.
                                                                                              Cronogård.   Skattegård.
                                                                                             Åker.  Eng.    Åker.  Eng.
                                                                                          tunland. lass.  tunland. lass.
              C.       Stark graan och biörckjord,            10.
              D.       Samma slagz jordemån,                    9 42/56.
                         Summa på åkren i tegskiffte,           19 42/56.
                         Här af böör hwardera gården,                       9 49/56.          9 49/56.
              E.       Medellmåttig starck graan och biörckjord,       30/56.
              F.       Skattegårdens enskijlte åkrar, nembligen.
              G.       Sand och moojord,                                          48/56.
                         Summa på cronogårdens hela åker,             11 15/56.
                         Halfparten af förestående summa
                         är det årlige utsäde, nembligen,                     5 71/112.
Nääsengen.  H. Hårdwall och sijdewald i hoop,         8.
Duntäppan.   J. Duntäppan kerrwald,                      14.
Nyhagen.     K. Sijde och stenwald,                          4.
Träthkerret.  L. Sijde och kerrwald,                        10.
                        Summa på crogårdens åker och eng, 36 lass, 5 71/56.
Hagar.    M.      Hage af god lofskoug1 och en dehl sijdewald dels stenmark.
              N.      Af biörck och graanskoug och god betes droger ibland.
Fiskie.              Uthi Kolsnaren med näth och not, både winter
                        och sommar någorlunda nödtorfftigt.
Humblegård.    Etthundrade stänger.
              O.      Detta stycke af Bottorp äng pratenderar Finstorp
                        effter råågången.


Mätte anno 1687
af Erich Agner.

________________
1Fel för löfskoug.