C11:33-4(Rubrik:)
Wingåker sochen.


                   Notarum explicatio.

Skyllnäs.  A. Crono skatte hemman 1.     Denne carta
               B. Cronohemman           3/4.     lyder till
               C. Frälsehemman             1.     folio 17.
Nedanskrefne egor äre tillförende på ofwanembde folio
beskrefne och litererade och warda för den skull här alle-
nast anteknade och utwiste, effter som den på bemält blad
icke kunnat för trångt rum skuld afrijtas.

Engiar.  N.  Lyda till cronohemmanet,       B.
             R.
             M.  Lyda till,                                A.
             P.
             S.   Höra till,                                C.
             Q.
             O.
Hagar.   U.  Desse lyda till                         A.
              I.
             Y.  Lyda till hemmanet                  B.
             III.
             X.  Höra till frälsehemmanet         C.
             Z.
             II.
              4.  Denne hage är nyligen intagen af Baggetorp.
              5.  Desse hagar och täppor nyligen af skattegår-
                   den Siöögööles åboor itagen, hwilka bol
                   integar klandras af bolbyn.
                                                                A.
               T.  Hörer till samptlige,              B.
                                                                C.
       Afgerda hemman på Skyllnääs egor.
                1.  Hulta skattehemman,            1.
                2.  Baggetorp skattehemman,    1/2.
                3.  Ranstorp skattehemman,      1/2.
                4.  Ruda skattehemman,            1.
                5.  Finsstorp skattehemman,      1.             Detta hemman
                6.  Ibidem cronohemman,          1/2.           hafwer af
                7.  Bottorp skatthemman,           1.       {    stafwada
                8.  Siöögöle skattehemman,        1.             egor ifrån
                9.  Morgonå fräsehemman,        1.             Skyllnääs bolby.
              10.  Håkanstorp skattehemman1/4.
              11.  Plommetorp skatte,              1/4.


(Karttext:)
Kohlsnaren lacus.
Åhlsätters egor.
Ruda.
Håckanstorp.
Ranstorp.
Måse och moras.
Stafhälla.
Siöholms egor möta.
Plometorp.
Soldat hemman.
Soldat hemman.
Finstorp.
Steenmarck af ahl och graanwald.
Steen och moomarck.
Bottorp.
Åhlfiskie.
Wiala egor.
Morgonå.
Quarn.
Soldathemman.
Baggetorp.
Hulta.
Skyllnääs.
Skyllnäs wijken.
Siögöle.
Smedsholmen.
Insiöön Hwijren.
Öhn.


Mätt anno 1687 af
Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


12 penningar.