C11:36(Rubrik:)
Leerboo sochn.


(Beskrivning:)
       Superficial
       planta
       uppå
Toleta bys general rågångh
sampt der innom belägne hemman och
dess intagor, item siögar, holmar så
wähl som skoug och mulbete och
hwad mera notabelt kan wara.
     Folio 16.


(Karttext:)
Skyrkälla.
Skyrstugan.
Wijkz egor gräntza här in-till.
Stora Malm sochn möter.
Skyrmåsen.
Hage.
Hage till B.
Moomarck, små tallskoug, timberskoug ibland.
Biörck, graan och tallskoug.
Soldatstugur.
Toleta.
Götebol.
Götebols intagor.
Refsviken.
Skielludden.
Stafven.
Lobo stafven.
Sunds egor möta.
Lomsiön.
Tolgarn lacus.
Toleta bys intagors widd efter den guhla illumineringhen.
Elskebohl stafven.
Öhn.
Pålsnäs intagor på denne sidan siöön.
Graanääs intagor innom denne hägnat.
Pålsnäs, Krutgå-rden.
Graanäs.
Holman.
Lohällstafven.
Ökna egor gräntza på denne sidan.
Byringe.


Mätte anno 1686
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.