C11:39(Rubrik:)
Oppunda häradh.


(Karttext:)
Hage till Lund af graan och een skoug.
Malmbergh gierden och hagar stöta har1 in till.
Wreetesta egor gräntsa på denne sidan här intill.
Lundh.
Hårdwald.
Kerr wald.


Mätt 1689
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för här.