C11:44(Rubrik:)
Oppunda härad, Bettna sochn.


                   Notularum explicatio.

Hult cronohemman 1/4, fördels hemman för         , dess lägenheeter.
    A.  Biörck och talljord,                                       4 20/56.
    B.  Samma slagz jordemåån,                               4 28/56.
         Summa på hela åkren i bägge gärden,             8 34/56.
         Halfparten här af är dett åhrlige uthsäde,                   4 19/56 tunna.
    C.  Hårdwald 7 tunland á 3/4 lass på tunnlandet,  5 1/4.
    D.  Hårdwald och kerrwald tillhopa á 1 1/2 lass,  12.                      17 1/4 lass.
    E. F.  Hagar af stenmarck små löf och tallskough, något beete.
Detta hemman är afgiärda på Lötha egor och niuter der sin löf, fång
och wedeskoug med bolby, sampt muhlbete nödtorfftigt.


(Karttext:)
Kerr.
Slätt kerr.
Kerrwall.
Hårdwall.
Hult.
Lilla Hult.


Mätte 1688 och 1689
af Erich Agner.


(Karttext:)
Scala ulnarum.