C11:45(Rubrik:)
Oppunda häradh.  Leerboo sochn.


             Notularum explicatio.

Baggebohl, cronohemman 1/2, förmedlat till 1/4, dess lägenheeter som föllier.
                 A.  Lermylla af graan och biörckjord,               3 51/56.
Åker.   {   B.  Med täppan.  C. Samma slagz jordmemon, 3 49/56.
                      Hela åkrens summa är,                                7 44/56.
                      Halfparten här af beräknas årligen,                           3 50/56 tunna.
                D.  Kerr och sijdewald tillhoopa,                     16.
Engh.   {  E.  Sijde och hårdwald, skattas för,                    3.                        19 lass.
               F.  Betes hage af små gran, biörck och tallskough, my-
                    ket stenig marck.
Detta hemman är afgerda på Ökna sätegårdz egor, hwarest
fuller är nödtorfftigt muhlbeete, men knap skough, emedan
den är med gölande heller swedieande mästedelen consumerat.
Fiskie uthi Tolgarn något. Humblegård ingen


(Karttext:)
Ökna gräntzar med sine egor.
Tolgarn lacus.
Squackermåse.
Ökna egor taga emot.
Baggebol.
Kerrwald.
Steenmarck små gran och biörceskoug.
Ut marcken på denne sijdan be-lägen.
Måse hårdwald, gran och biörckskog.
Hårdwald.
Sijdewald.


Mätte anno 1688
och 1689 af
Erich Agner.