C11:50(Rubrik:)
Bettna sochn.


Notularum explicatio.

Löta by.  A.  Rusthåld 1, förmedlat till 1/2.
               B.  Frälssehemman                1.
               C.  Rusthåld 1, förmedlat      1/2.
               D.  Rusthåld 1, förmedlat       1/2.
               ERusthåld 1, förmedlat till   1/2.
               A. B. C. Hafwa tegskiffte till-
               hoopa. C. D. och så tegskif-
               te i åkren af lijka delar
               hwardera, men engierna
               allesammans i tegbrått
               och sammaledes lijka delar.
               Består förthenskuld hela
               by och hwardera gårdens
               egor som på andre sijden
               stående annotation wijsar.


(Karttext:)
Igelpotten.
Små graan och biörck skoug, hård måsevald.
Smestorp.
Lööta by.
Hård kerrwall.


Mätte 1689
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.