C11:57(Rubrik:)
Oppunda häradh.


(Karttext:)
Huuseby egor.
Moomarck af tall och granskough.
Malm.
Ösbyy.
Aspedalen eng.
Koppartorp.
Gran, tall och biörckskogh.
Högarn.
Ö<  >  <   > på denne sidan.
Godh beetesmarck.
Kielltorp.
Östorp.
Malms egor gränsta på den-ne sidan.
Wästorp.
Lönnborg.
Appalltorp.
Wästorpwijken.
Näset.
Långhall-sen lacus.
Specköön.
Bergboo sochn tager emot.
Lagnöön.
Råby ägor och Mohedens möta.


Mätte anno 1687
af Erich Agn<er>.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.