C11:63(Rubrik:)
Oppunda härad. 


(Karttext:)
Eens-löth egor.
Walla quarn.
Cronogårdens quarn.
Walla egor.
Betes marck.
Kulestad egor stöta på denne sida<n>.
Berg och stenig marck af små fång skoug.
Oduglig.
Bullerstad egor taga wedh.
Hage.
Oduglig wald.
Oduglig wald.
Hårdwald i G.
Oduglig backe.
Hooby egor gräntza här intill.
Hage.
Hage af litet beete.
Biudby.
Hage till B.
Blackstaby egor.
Lånhalsen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.