C11:69-70(Rubrik:)
Superficial
cartha
uppå Skyllinge bys
egor.
Lyder till folio 66.


(Karttext:)
Här intill gräntzar Floda sochn och Staafs egor.
Kamhagen.
Långmåsen duger till eng.
Graan tall och ahl skoug sampt godt beete iblandh.
Skyllinge by.
Skyllinge Prestegård.
Kyrckian.
Prästegårdz egor gräntza här intill.
Kiöhlstads egor.


Mätt anno 1687
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.