C11:73-4(Rubrik:)
Willåtinge häradh.  Helliestadh sochn.


Universal
afritningh
uppå
Tofwerstad och Halls
skougs egor
innom hwar sine bolbyars
råågångar
hörer till
folio
38 och 40.


(Karttext:)
Hultinge sochn.
Eenboga egor gräntza här intill.
Högsiön.
Sparre-holms egor stöta här intill.
Steenmarck biörck, graan och furutimberskog.
Malma sochn.
Hult.
Ahl kerr och betesmarck.
Skougen.
Fålökna egor.
Stenmarck och kerr ibland.
Ahlkerr och betesmarck
Timberskg1 och steenmarck.
Helliestaby egor kommer på denne sidan.
Befwers-nääs egor stöta här emot.
God fångskoug och betesmarck ibland.
Twistige rågånger mellan Hall och Tofwersta.
Axsiön.
Biörck och ung tallskog, små måsar ibland.
Måse.
Axmåse stafn.
Sundtorp.
Beetesmarck.
Steenmarck och timberskog ibland.
Små tall och biörck skog och något stenig marck godt bete ibland.
Töfwerstad.
Skräddar stuga.
Lillsiön.
Hall.
Insiön Bågens deel.
Quarn siön.
Kråkholmen.


Mätt anno 1687
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för timberskog.