C11:81(Rubrik:)
Willåtinge härad. 


(Beskrivning:)
Sundh  cronohemman 1/2 i owist, men i wist 1, ähr landz staten anslagit.
                                                                                                    Åker.  Eng.
      B.  Starck biörck och talljord,                                 4 48/56.  tunland.  lass.
      C.  Samma slagz jord, medellmåttig starck,              2 40/56.
      D.  Starck tall och biörck jordh,                              7 14/56.
            Summa på alla 3 åker giärden,                         14 46/56.
            Åhrlige utsäde är halfparten här af,                                  7 23/56.
      E.  Tämmelig bärande sijdewald, något hårdwald, 18.
      F.  Sijdewald och hårdwald tillhopa,                        5.
           Een lijten eng lång uthpå skogen,                        3.                          26.
Detta hemman är afgerda på Oppeby egor, niuter der nödtorfftig timber,
fång och wed skoug, sampt muhlbete. Fiskie både winter
och sommar tämmelig godt.  Humblegård om 30 stängers land.


(Karttext:)
Tallbacka.
Bågen lacus.
Gnesundh.
Sundh.
Oppebyy.
Mager hårdwald.
Bärga.