C11:82(Rubrik:)
Helliestadh sochn.


                     Notularum explicatio.

Aspöön infanteri officerare boställe hemman 1/2, förmedlat i alla
räntor till 1/4, hwilket beståår af fölliande lägenheeter.
                                                                                  Åker.   Eng.
B.  Biörck och granjord grund och starck,    4 14/56.  tunland. lass.
C.  Samma slagz jordemån,                          3 24/56.
      Summa på hela åkren är,                        7 38/56.
      Det årlige uthsäde är halfparten,                           3 47/56.
D.  Kerr och hårdwald tillhopa,                  10.
E.  Hemmängen kerr och hårdwald,            16.                       26.
F.  Hage af biörk och tallskoug, medellmåttigt bete.
G.  Samma slagz skoug och nödtorfftigt muhlbeete.
Fiskie både winter och sommar tämmelig godt.
Humblegård om 50 stängers land.


(Karttext:)
Aspöö sundet.
Bågen lacus.
Torps egor.
Kerrwald.
Hård wald.
Aspöön.
Hård wald.
Bågen lacus.
Kerrwald.
Hultinge Sörbys egor.


Mätte anno 1688
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.