C11:86(Rubrik:)
Willåtinge härad och Hultinge sochn.


                  Notularum explicatio.

Kåfweta qwarn lands stats hemman 1/4, ähr förmedlat af qwarn
räntan 4 tunnor spannemåhl, men intet af hemmanta-
let, beståendes af fölliande beqwembligheeter, nembligen.

                       A.     Starck och grund gran och talljord,     3 52/56.    Åker.   Eng.
                       B.     Högländh ahl och talljordh,                 2 21/56.  tunland.   lass.
                                Summa på åkren öfwer alt,                6 14/56.
                                Det åhrlige uthsäde att wara,                           3 17/112.
Fiskiareengen. C.     1 11/14 tunland á 1 3/4 lass sijdewald,  3 1/8.
                       D.     6/7 tunland hårdwald,                         1 2/7.
Komyran.        E.     5 tunland á 1 3/4 lass, sijdewald,         8 3/4.                   13 9/56.
Detta hemman är afgierda på Kåfweta egor och niuter god
skoug sampt nödtorfftigt muhlbete på uthmarcken.
Qwarnens förmedling finnes tydeligen uthi ransakningen
annoterat.  Fiskie uthi Bågen med winter och sommar noth
nödtorfftigt.


(Karttext övre kartan:)
Sänk wald.
Stöör hult.
Hård wald.
Ahl kerr.
Sijde wald.
Beckåsen.


(Rubrik:)
Hultinge sochn.


(Karttext nedre kartan:)
Kåweta qwarn.
Quarnen.

Koomyran.
Koowijken.
Bågen lacus.