C11:88a(Beskrivning:)
Observation wid framledne landtmätaren
Eric Agners åhr 1687 författade charta
öfwer Smedzbohl i Södermanland, Biökwijk sochen.
Åkern litter A, innehåller 5 tunnor 9 kappar.
Litter B,                         3 tunnor 6 kappar.
Litter C,                         1.          17.     
             Summa            10 tunnor.
      Halfparten åhrligen,  5 tunnor.


(Under ramen:)
Reviderad anno 1732.