C11:88(Rubrik:)
Jönåkers härad.  Biörckwijk sochn.


                        Notularum explicatio.

Smebohl cronohemman 1, förmedlat till 1/2, ähr indelt på landz
staten och hafwer fölliande lägenheeter och willkor, nembligen.
                                                                                                    Åker.   Eng.
             A.      Biörk och talljord med dy och lättjord,   6 10/56.   tunland.  lass.
             B.      Medellmåttig starck biörk och talljord,   3.
             C.      Biörk och talljord,                                  1 21/56.
                       Summa på hela åkren är,                     10 31/56.
                       Dätt åhrlige uthsäde beräknas,                               5 16/56.
                 D.  Hårdwald och sijdewald tillhopa,         12.
                 E.  Kerr och lijtet hårdwald i bland,           16.                           28.
                      Ständig summa på åker och eng,                            5 16/56.   28.
             F.      Stenig marck af tall och biörkwald, små boskapz bete.
Hagar { G.      Samma slagz wald, doch också steenig af små tall och löf-
                       skough, medellmåtigt muhlbete.
             H.      Stenig hage duger lijtet.
Detta hemman ähr afgiärda på Wedby egor, hwarest dett niuter
allehanda nötorfftig skoug, sampt muhlbete för creaturen.
Fiske till denne gård slät intet.  Humblegård 40 stänger.


(Karttext:)
Johlsbohls hägnd tager emot.
Ulstorps hägna tager wed.
Kerrwald.
Smeebohl.
Kåks-torps hägnat.
Hårdwald.
Sijdewald.
Hårdwald.
Kerr.
Utmarcken på denne sidan.


Anno 1687 mätt af
Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.