C11:89(Rubrik:)
Jönåkers häradh.


(Karttext övre kartan:)
Utmarcken tager på denne sidan emot.
Bergmansbohl.
Kalfhage.
Allmenningen och utmarcken tager här utan före emot.
Måhltorp hägnar här in ti<ll>.
Halsiötorp.
Halsiön.
Fubba hägnad.
Steensätter.
Utmarcken gräntsar här emot.


(Karttext nedre kartan:)
Eskedals hegnad.
Utmarcken på denne sidan tager wid.
Hårdwald.
Hårdwald.
Skijrtorp.
Utmarc-ken gräntzar här mot.
Skogz backa.
Sijdewald.
Skijrsiöön.


(Text:)
Skijrtorp
B. 3 11/56 tunland, effter uträkning 3 35/56 tunland.
F. Finnes intet utsatt.


Mätt anno 1687
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.