C11:97-8(Rubrik:)
Jönåkers häradh.    Biörckwik sochn.


                          Notularum explicatio.

Qwisätter cronohemman 1, men förmedlat till 1/2,
                detta består af närskrefne willkor och lägenheeter.

                                                                                             Åker.   Eng.
                                                                                          tunland.   lass.
                1.  Sandmylla och moojord,                  3 13/56.
                2.  Medellmåttigh starck jord,               1 7/56.
           B{ 3.  Flåt leerjord och grund jord,            2 4/56.
                4.  Swartmylla,                                        19/56.
                5.  Starck biörckjordh,                         1 33/56.
           A{ 6.  Sandmylla med ör och moojord,      4 3/56.
                7.  Flååt leerjord myct1 grund,               1 12/56.
                     Summa på begge åker giärden,       13 35/56.
                     Halfparten här af beräknas årligen,                   6 90/112.
                C.  Hårdwald och sijdewald,                25.
                D.  Hårdwald,                                      14.
                E.  Hårdwald,                                        2.
                F.  Sänk kerrwald beswärlig till berga,   6.
                     Summa på engierna,                                                        47.
Hagar.  G. E1. Denna måse brukas till boskapz bete om wintren.
            H.      Denne består mästedelen af godt muhlbete.
Detta hemman är belägit på crono allmeningen Kohl-
marden2, hafwer god skoug och muhlbete både för små som
stoor boskap.  Fiskie uthi Biärcken lijtet.
Humblegård om 40 stängers landh.


(Karttext:)
Biärcketorps intagor tager widh.
Mellantorps hägnadh möter.
Pårswald heller squacker mååse.
Wedbo quar<n> eng.
Tompt.
Qwisätter.
Biärcken lacus.
Kerrwald.
Qwisätter torps 1900 alnar intagor.
Hårdwald.
Biärsetters egor gräntsa här emot.


Mätt 1687
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för mycket.
2Fel för Kohlmården.