C11:101-2b(Rubrik:)
Jönåkers häradh.   Halla sochn.


(Karttext:)
Ellesta egor.
Ekeby egor.
Ösbyy.
Hallbo Lillsion1.
Betesmåse.
Sörmåsen.
Soldatstuga.
Ekeskog.
Ahlskoug.
Moomarck och furuskoug.
Hallbosiön.
Biörck och gran sampt små tallskough.
Sörkerr.
Yngiern lacus.
Ekeskoug.
Sörkers wijken.
Soldatstuga.
Hånöön.
Eek och hasselskoug.
Eneby egor möta.


Wid chartans revideran-
de befans följande
innehåld.
För  D 1.   8 tunnor 8 kannor.
       D 2.    6 tunnor.
       G 1.    5 tunnor 4 kannor.
Littra M et N äro ey be-
skrefne, höra till Ekeby
folio 100.


Mätt anno 1689
af
Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderad anno 17562
observat vid supra hval
fol.

_________________
1Fel för Lillsiön.
2Fel för 1736?