C11:104(Rubrik:)
Jönåkers herad.  Nykyrck sochn.


                   Notularum explicatio.

Listorp cronohemman 1/4, består af
wilkor och herligheeter, nembligen.
                                                                                                              Åker.   Eng.
      B.      Medellmåttig stark graan                                                     tunland.   lass.
               och biörckjord,                                                   3 44/56.
      C.      Samma slagz jordemåån,                                    3 32/56.
                Summa på åkren,                                               7 20/56.
                Åhrlige uthsäde ähr,                                                            3 38/56.
           I.   13/14 tunneland hårdwald á 2 1/2 lass,                 2 1/3.
           II.  3 1/14 tunland sijde och kerrwald á 1 2/3 lass,    5 1/4.
           III. 2 11/14 tunland mager hårdwald á 1/2,                1 11/28.
                 Sommarlass,                                                                                 8 7/8.
Detta hemman ähr belägit på rustningz hemmanetz Råt-
            ninge egor, hwarest dett haar knaft boskapz bete,
            ringa skoug till fång och wedbrand, men ingen
            timberskough
      D.      Ähr en beeteshage af mager måsegången gran-
               mark, kan duga till åker om eng wore till
               byn.
               Gallstrandz fiskie till denna gård med katze
               stånd och winternoth.
               Humblegård ingen. Icke heller andre lägen-
               heeter.


(Karttext:)
Högtorps egor möta.
Listorp.
Hallbosiön.
Rått-ninge egor och ut-marck.


Mätt 1689
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.