C11:109-10(Rubrik:)
Jönåkers heradh.   Nykyrckie sochn.


             Notularum explicatio.

Yters engh cronohemman 1/2, detta hemman hafwer kongliga rådet
högwälborne grefwe Christopher Gyllenstierna opdragit konglig
maijt och cronan i byte emot någre hemman i Oppunda häradh
härad och Malm sochn och består detta af fölliande lägenheeter.

      I.  Sand och moojord,                                   48/56.     Åker.   Eng.
     II.  Grund och stark högländ biörckjord,      4 28/56.
    III.  Ahl och tall och lätt moojord,                 1.
    IV.  Högländ tall och biörckjord,                  3 28/56.
           Summa på åkren,                                  9 48/56.
           Dett årlige utsädet,                                                 4 52/56.                á 4 1/2.
     D.  Sijde och hårdwald med små trind
           starr ibland, 3 1/14 tunland á 2 lass,       6 1/7.
    VI.  1 3/14 tunland hårdwald á 2 lass,            2 3/7.
   VII.  6 3/14 tunland kerr och måsewald,         9 1/3.
            Summa sommarlass,                                                           17 14/21.
            Beteshaga af berg och stenig moomarck.
Detta hemman ähr afgärda på frelsehemmanen Åhrhammars eg<or>
och niuter nödtorfftig skoug och muhlbete på uthmarcken.
Fiskie heller humblegård intet.


(Karttext:)
Bergboo sochn.
Ytter engh.
Bäcketorp.
Askugnen.
Utmarcken tager emot.
Nölsta egor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderad 1728, obzerverad ap