C11:111(Rubrik:)
Jönåkers herad.  Nykyrck sochn


(Beskrivning:)
Rödian cronohemman 1/4, består af nedan-                                    Åker.   Eng.
                stående willkor och lägenheeter.                                 tunland.   lass.
      A.      Tall och ahljord medelldiup,                        2 21/56.
      B.      Samma slagz jordemån,                              2 14/56.
                Heela åkrens summa,                                 4 35/56.
                Dett åhrlige uthsäde,                                                   2 35/112.        á 4 1/2 kornet.
          C.  Kerrwald 4 5/7 tunland á 1 1/2 lass,             7 1/14.
          D.  Kerrwald 2 2/7 tunland á 1 1/2 lass,             3 3/7.
          E.  Sijde och måsewald 4 3/14 tunland á 1 lass, 4 3/14.
          F.  Kerrwald 1 1/7 lass,                                     1 1/7.
               Sommarlass,                                                                             19 13/14.
          G.  Denne hage består af stenig marck och små tall
                skoug och altså magert muhlbete.
Detta hemman ähr afgerda på sätegården Orhammars egor
niutandes god fång och wed skough sampt smått timber
till huusbyggnat, muhlbete sammaledes.  Fiskie heller
humblegård intet.


(Karttext:)
Bergsunds egor taga wed.
Utmarc-ken möter.
Rödian.


Mätt anno 1690
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Under ramen:)
Reviderad 1728 i