C11:112(Rubrik:)
Jönåkers heradh,  Stigtompta sochn.


(Beskrivning:)
Superficial carta till bohlbyn Bärstad med der å afgerde hemman och
oskattlagde torp, som äre.
            Bråtinge,            1 rusthåld.        
            Snärssbergh,      2/3 crono.
            Asspedalen,       1/8 crono.
            Luren crono,       4 augment.
            Simonstorp oskattlagd frälse.
            Finskstugan, Lussstugan, Snärssborg stugan, crono.


(Karttext:)
Warggrop staf.
Orrkullstaf.
Rällinge egor gräntza hit till.
Twistig skoug med Lunda sochn.
Ringstaf.
Furu timberskog.
Staaf.
Mästedelen sand och timberskoug ibland.
< >aresta egor stöta här intill.
Simonstorp.
Staaf.
Moomarck af sma1 tallskough.
Finsksstugan.
Snärsberg.
Löfgölet.
Aspedalen.
Snärsbergh.
Snarsberg stugan.
Luusstugorna.
Luren.
Timberskoug.
Galn kerret.
Wijk egor.
Bråtninge.
Kusmyrstaf.
Soldat stugan.
Bärstatorp.
Yngiarn lacus.
Bärstadh.
Ene-by egor.
Bog-lunda egor möta.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för små.