C11:113-4(Rubrik:)
Jönåkers herad.  Stigtompta sochen.


              Notularum explicatio.

                         A.  Rusthåld hemman      1/2.                  6 stänger.
                         B.  Augment på rusthåld  1.   } hafwer{  9 2/3 stångh.
Bärstadh by. {  C.  Cronohemman            3/4.                 6 stänger.
                         D.  Frälsehemman           1.                   6 stänger.
Bärstad torp,     E.  Frälsehemman nu crono 1/4,             2 1/3 stångh.
Desse liggia i tegskiffte med hwar andre och hafwe fölliande wilkor
och lägenheeter som i hwart hemmans column äre noterade.

                                                                                                      A.                  B.                 C.                  D.                E.
                                                                                               Åker. Eng.     Åker. Eng.     Åker. Eng.     Åker. Eng.   Åker. Engh.
                                                                                            tunland. lass. tunland. lass. tunland. lass. tunland. lass. tunland. lass.
           F.      Starck biörckjord,                             22 37/56.
           G.      Stark biörck och granjord,                10 45/56.
                 1. Sandmylla                                           9 43/56.
           H.{2. Graan och talljord,                               9.
                 3. Medellmåttig stark gran och talljord, 15 43/45.
            I.       Lätt gran och eeenjord,                       5.
                     Summa på bysens utsäde,                  73.
                     Hwardera gårdens anpart,                               14 34/56.               23 29/56.                14 34/56.             14 34/56.                5 37/56.
                 I. 33 23/28 tunland kerrwald á 3 lass,    101 1/2.
                II. 10 47/56 tunland hårdwald á 1/2 lass,     5 47/56.
               III. 5 1/8 tunland mager hårdwald á 1/8 lass,  3/4.
               IV. 2 17/56 tunland kerrwald á 3 lass,         7.
                V. 4 5/14 tunland hårdwald á 2 lass,          8 5/7.
          L.       2 11/28 tunland sijdewald á 2 lass,         4 11/14.
          M.      5 45/56 tunland kerrwald á 3 lass,        17 1/2.
          N.      3 17/56 tunland sijdewald à 3 lass,          9 3/4.
          O.      2 11/56 tunland hårdwald á 1/2 lass,        1 1/14.
                    Summan sommarlass,                        157.
                    Fördelningen på engen,                                                   31 36/90.                50 53/90.              31 96/90.              31 36/90.               12 19/90.
                    Summa på åker och eng årligen,                        7 34/112. 31 36/96. 11 85/112. 50 58/90.  7 34/56. 31 36/90.  7 34/56. 31 36/90.  2 83/112. 12 19/90.
           P. Q. Lyda till A, bestå af moomarck små biörck och graanskough.
           R.      Till A, består af granmark och småskoug, jämbwähl godt beete.
           S.       Ähr mestedelen af stenig marck och måse hårdwald, hörer till A. B. C. D.
           T.       Af graanwald och småskough, lyder till hemmanet                    B.
Folio.  U.      Är af moomarck, små biörck och tallskoug, lyder till                 B.
Folio.  X.      Af samma slagz marck kommer till gården                                C.
           Y.      Af steen wald, små gran och eenskough, hörer till                     C.
           Z.      Består af små steen och granwald, kommer till                          D.
              VI. Moomarck och små skog af tall, gran och biörck, till                D.
             VII och VIII, denne hage består af mästedelen måse och moo-
                    wald och af småskoug, lyder till alle 4 gårdarne.
Fiskie till denne byn består af göös, gäddor, brexnar, abborar
med annan små fiällfisk som fångas mäst med noot, winter
och sommar. Om skoug och muhlbete på uthmarcken, besee
superficial cartan folio 56.
Utjord lyder till A, ähr 1 1/8 tunland åker, besee litra A.


(Karttext:)
Skåhra egor.
Eneby egor taga wid.
Goglun-da egor stöta här in till.
Harestad egor på denne sidan.
Bärsta.
Yngiarn lacus.
Bärstatorp.


Mätt anno 1689
af Erich Agner.