C11:115-6(Rubrik:)
Jönåkers häradh.   Stigtompta sochn.


(Beskrivning:)
Bråtninge cronohemman och rusthåld under konglig maijtz
lijfregemente, består af underskrefne herligheeter och willkor.

                                                                                                       Åker.   Engh.
                                                                                                   tunland.   lass.
                           I.  Ahl och talljord,                            5.
                          II.  Leerblandat graan och talljord,      5 7/56.
                         III.  Lätt ahl och talljord,                      2 41/56.
                         IV.  Lerblandat gran och talljord,         6 44/56.
                                Summan på hela åkren,              19 36/56.
                                Dett årlige uthsädet är,                                 9 46/56.
                         V.  11 4/7 tunland kerrwald á 3 lass,  34 5/7.
                        VI.  7 5/7 tunland hårdwald á 1/2 lass,   3 6/7.
                       VII.  1 6/7 tunland kerrwald á 2 lass,     5 4/7.
Stymellengen. VIII.  12 tunland sijdewald á 2 lass,     74.
                                Summan sommerlass,                                                66 1/7.
                        IX.  Hage af momarck och ungh furuskough.
                               Detta  hemman är afgerda på
                               Bärstad egor af skoug och mul-
                               beete, som cartan folio 56
                               utwijsar.  Fiskie uthi Yngiarn
                               med katzor och notedrächter winter
                               och sommar.
                               Cupe humblegård om 140 och
                               rijs humblegård 200 stängers land.
Löta, ett oskattlagd cronotorp på Åsby och Prästegårdz egor, bese cartan
                      folio 59. Och hafwer åker och eng som föllier uthi.
                        A.  Moo och talljord,
                        B.  Samma slagz wald,
                        C.  Sammaledes,
                        D.  Lijkaledes,
                        E.  Ahl och tall kerrwald,
                             Wedbrand och muhlbeete på uth-
                             marcken med bolbyn nöd-
                             torfftigt.  Fiskie heller andra lägenheter intet till finnandes.


(Karttext:)
Yngiern lacus.
Bråtninge.
Kalfhage.
Wijks egor gräntza här intill.
Wägen till Halla sochen.
Ung timberskoug.
Wägen ifrån Biörckwijk och till Nyköping.
Moo och tallskog.
Löta.


Mätt 1686
af
Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.