C11:117(Rubrik:)
Jönåkers herad.


                Notularum explicatio.
                                                                                         Åker.   Engh.
Snärsberg cronohemman 1/4, är af fölliande wilkor
                        och lägenheeter, nembligen uthi.
                I.      Sandmylla af ahl och talljord,         2.
               II.      Sammaledes,                                2.
                        Summa 4 tunland årlige utsäde,                  2.
                   1.  1 5/14 tunland hårdwald á 1 lass,    1 5/14.
                   2.  3 5/7 tunland sijdewald á 1 1/2 lass, 5 4/7.
                   3.  6 1/2 kerrwald tufwig á 2 1/2 lass,  16 1/4.
                        Summan sommar lass,                                              29 5/28.
Hage.          4.  Af ahl och moowald, om 4 koors beet, besee folio 56
Aspedalen, cronohemman 1/8.
              III.     Sandmylla tall och ahljord,             1 22/56.
              IV.     Samma slagz jordemån,                 2 4/56.
                        Summa 3 26/56 tunland årlige utsäde är,       1 41/56.
               V.     4 2/7 tunland hårdwald á 2 lass,
Hage.     VI.     Af halfparten kerr, det öfrige moowald. Besee folio 56.
                        A. Cronohemman  1/2.
Ååsby {            B. Cronohemman  1/2.   }  Ett rusthåld, tillhopa.
                        C. Cronohemman  1/2.
              Hafwa på andre sijdan  beskrefne lägenheeter.


(Karttext:)
Snärsberg.
Kerr af wijde och biörck skoug.
Aspedalen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.