C11:118(Rubrik:)
Stigtompta sochn.


(Beskrivning:)
                                                                                   Aker1.   Engh.
     1.  Sandmylla,                                       2 44/56.    tunland.   lass.
D. 2.  Ahl och talljord,                               6 17/56.
E.      Sand myll,                                        1 22/56.
F.      Jämbn graan och talljord,                10 52/56.
     3.  Sand och mull,                                 4 20/56.
G. 4.  Graan och biörckjord,                    11 49/56.
          Summa på utsäde,                          18 51/56.
          Åhrlige utsäde till hwar gård,                          6 17/56.
III.     Måsegången sijdewald,                     4 1/14.
IV.    Sijdewald 13 5/7 tunland á 1 3/4,      24.
V.     Kerrwald 3 13/14 tunland á 2 1/2 lass, 9 23/28.
VI.    Kerrwald 26 tunland á 2 1/2 lass,     65.
VII.   Hårdwald, 7 4/7 tunland á 3/4 lass,     5 19/28.
         Summa   108 4/7 lass.

                                                                           Åker.   Engh.
      Transport 108 4/7 sommarlass.                  tunland.   lass.
      Hwardera gårdens dehl,                                            36 4/21.
J.   Hage af ahl och tallskough, lyder till A. B.
K.  Samma slagz marck, lyder till          C
Qwalstrand oskattlagd, lyder till Prästegården.
L.  Graan och talljord,                       1 50/56.
M.  Samma jordemån,                       1 16/56.
      Summa                                       3 10/56.
                    Årligt utsäde,                              1 33/56.
N.  Häfdas till Prästegården och är,                                 12 lass.
Unestorp oskattlagd, lyder till Åssby.
O.  29/56 tunland.  P. 32/56 tunland, är årligen,
R.  Ingen eng.  Om skoug och bete, besee folio 60.


(Karttext:)
Bondeby och des interessen.
Hallbosiöön.
Brinck och Haresta egor.
Qualstrand.
Hage moomark.
Unestorp.
Åsbyy.
Moojord.


Mätte anno 1689
af Erich Agner.

_________________
1Fel för åker.