C11:119a
Superficial carta uppå Åsby och Prästegårds
                egor
sampt der å belägne hemman och oskattlagde torp.
            Nembligen.
Jägarholmen  1/4 infanteri fördels hemman.
Stenstorp      1/4 frälsehemman.
        Oskattlagda.
Qualstrand lyder till Prästegården.
Unestorp lyder till Åsby.
Löta   till Åby cavalleri hemman.
                  Till folio  89.