C11:119b(Rubrik:)
Jönåkers häradh.


(Karttext:)
Brinck.
Hallboosiön.
Rogestad, Tägnestad och Bondeby egor.
Qualstrand.
Brinck och Haresta egor.
Unestorp.
Åsbyy.
Råstorp.
Graanskog och betesmarck.
Prästegården.
Oxllogården.
Kyrckioby.
Stigtompta kyrckia.
Stenstorp.
Kyrckio uthjordh egor.
Jägarholmen.
Lööta.
Fiählskiärs egor taga emot.
Moomack af ung tallskoug.
Söderby egor i Tuna sochn.


Mätt anno 1689
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scalan är 1500 alnar swenska.