C11:120(Rubrik:)
Jönåkers heradh, Kijla soken.


                 Notularum explicato.

Engeby cronohemman 1/4, ähr af herr Skyttenhielm för
oköpte räntorne opgifne och består af fölliande lägenheeter.
                                                                                 Åker.  Eng.
     I.  Sand och moojord,                             35/56.  tunland. lass.
     II. Sandmylla af ahl och talljord,              33/56.
    III. Ahl och graanjord,                           3 32/56.
         Summa på åkren,                             4 44/56.
         Dett åhrlige utsäde,                                         2 22/56.
    4. Kerrwald, 13/14 tunland á 3 lass,        2 11/14.
    5. Sijdewald, 4 2/7 á 2,                           8 4/7.
    6. Hårdwald och sijdwald, 5 3/14 á 1 1/2, 7 23/28.
        Summa sommarlass,                                                   19 5/28.
Detta hemman är afgiärda på skattehemmanetz Hammarby
egor, derst finnes nödtorfftigh skoug och muhlbeete.
Fiskie och humblegård intett. Åboon bör läggia humble-
gård emedan sådan jordemåån finnes att derå kan inrättas.


(Karttext:)
Engeby.
Wijrby egor.


Mätt anno1690
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.