C11:123-4(Rubrik:)
Jönåkers häradh,   Tuna sochn.


                Notularum explicatio.

Stortorp cronohemman 1, hwarss besittningzrätt ähr donerat ka-
         vallerie leutnanten herr Petter Myrtengreen. Och består af
         nedanskrefne lägenheeter och willkor, nembligen.

A.   I. Graan och biörckjord,                    11.
      II. Sänck åkermån af gran och talljord,  2 36/56.
B.      Gran och eenjord,                                28/56.
C.      Gran och eenjord,                            2 10/56.
D.      Gran och eenjord,                            3 38/56.
         Summa på hela åkren,                     20.
         Dett åhrlige utsädet är halfparten,                     10.
     E. Jämbflåt och bärande kerr och sijde-
         wald, 6 5/7 tunneland á 3 lass,         20 1/7.
    3.  5 2/7 tunland hårdwald á 1 1/2 lass,    7 1/14.
    2.  1 1/2 tunland hårdwald á 1 lass,         1 1/2.
   G.  4 11/14 mager hårdwald á 1/2 lass,      2 11/28.
   H.  Hage af asp och biörckwald, kan föda 2 kalfwar.
        Cronohemmanet Stoortorp till lijka med
        Tuna Prästegård, Tuuna by och Backe
        hafwa oskifftat skoug söder sijdan om
        åhn, som består af små gran och
        tall knapt för alla till gärdzell stör
        och wedbrand sampt nödtorfftig beete
        för dem som dijt nåkes1 med med sin boskap,
        hwilket denne by för den långa wägen
        måste umbära och hoos andre mulbe-
        tet med lof och lego sökie måste.
        Fiskie till detta hemman intet.
        Humblegård ingen.


(Karttext:)
Faadan.
Hageby.
Prestegårds åker och engh på denne parck.
Lilltorp.
Stortorp.
Prestegården.
Hageby ååkergierde.
Tuna kyrckia.
Backa.
Tuna by.
Hage.


Mätt anno 1689
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för nekas.