C11:131-2(Rubrik:)
Jönåkers heradh. 


               Notularum explicatio.

Salfwetorp cronohemman 1/4, består af fölliande willkor.
                                                                                 Åker.   Engh.
     A. Sandmylla och mojord,                      40/56.   tunland.   lass.
     B. Samma slagz jordemån,                     34/56.
         Summa på utsädet begge åren,       1 18/56.
         Dett åhrlige utsädet är halparten                           37/56.
     C. 2 1/7 tunland hårdwald á 1 lass,     2 1/7.
     D. 11/14 tunland hårdwald á 1 lass,       11/14.
     E. 4 1/2 tunland moowald á 1/2 lass,   2 1/4  
     F. Denne hage är all öfwerwuxen med
         biörckskoug som måste afrödias
         så kan blifwa ändå eng till,              5.                              10 1/7.
Detta torp är optagit på Tuna bergslag och niuter som dee
andre af allmeningen både nödtorfftig skoug och mulbete.
Fiske med i Bråwijken och Saltsiön. Humblegård ingen.


(Karttext:)
Skräddar stugan.
Salvetorp.
Måse.
Bårwind.


Mätt anno 1690
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.