C11:136(Rubrik:)
Jönåkers härad,  Bergshammar sochn.


Superficial
carta
af
Istad
egor
lyder till folio 137.


(Karttext:)
Wisäters egor.
Swalstad egor uti Tuna sochn gräntsa här intill.
Åby och Broby egor på denna sidan.
Steenig marck af tall och graan.
Quarnmåsen.
Skoug, steenig marck af tall och granskoug.
Brinck.
Backa.
Quarnställe, men lijtet watn der till, kan brukass höst och wår allenast.
Istadh.
Bergshammars egor.


Mätt anno 1689
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.