C11:137-8(Rubrik:)
Jönåkers härad.  Bergshammar socken.


                     Notularum explicatio.

Istadh cronohemman 1/2, förmedlat 1/2, dess ränta är
           anslagin till Brooby rusthåld och består af fölliande
           lägenheeter.
                                                                                                                       Aker1.   Eng.
                                   I.  Tall och graanjord,                                  3 4/56.     tunland.   lass.
                                  II.  Gran och eenjord,                                   4.
                                 III.  Högländ talljord,                                     5 30/56.
                                 IV.  Graan och eenjord,                                 3 15/56.
                                        Summa på åkren,                                  17 3/56.
                                        Dett åhrlige uthsäde,                                               8 29/56.
                                  V.  Graan och eenjord,                                  1 10/56.       33/56.
                                 VI.  Tufwig och mager hårdwald á 1/3 las,       2 9/14.
                                VII.  4 1/2 tunland hårdwald á 1 1/2 lass,           5 5/8.
                               VIII.  2 tunland hårdwald á 1 lass,                    2.
Istadkerre folio 136. IX.  Hwarest Istadh hafwer 2/3, Backa
                                       1/3 stång, bestar2 af 4 1/2 tunland sijdewald
                                       á 1 1/2 lass, 15 tunland widelupin
                                       och biörkeskougwald á 1/2 lass, gör 13 3/4.
                                       lass, der af bör Istadh,                              9 1/6.                      19.
                                 X.  Beetes hage af tall lerjordz wald och magert beete uthi.
                               XII.  Hage uti Qwarnmåsen af kerr och måsewald öfwer störste
                                       dehlen, dett andre moo och steenwald, finnes folio     .
                                       Skoug och muhlbeete finnes samma folio beskrefwit
                                       och anteknat.
Backa.                            Cronohemman 1/2, förmedlas till 1/4, detta är af hans exelens
                                       herr kongliga rådet högwälborne grefwe Axell Ståhlarm opgifwit
                                       för dee oköpte räntorne, ligger tillijka med Istadh
                                       som är bohlby på Nyköpingz slotz fredzmijhl och haf-
                                       wer fölliande herligheeter och wilkor.
                            B.       Ahl och granjord, medellmåttig diup,          3 44/56.
                                  1.  Grund talljord,                                          2 7/56.
                                  2.  Biörckjord,                                                 39/56.
                                  3.  Grund biörckjord,                                    1 2/56.
                                  4.  Ahlmylla,                                                  1 22/56.
                                       Summa på hela åkeren,                             9 2/56.
                                       Dett årlige utsädet är helfften,                                   4 29/56.
                            D.       Hemengen hårdwald 5 1/2 tunland á 1 las, 5 1/2.
                           IX.      Dess 1/3 dehl är,                                         4 7/12.
                                      4 fiällar wed  Marswijken,                          7.                       17 1/12.
                            E.       Beteshage af stenig biörk och granwald. Mulbete och skoug folio <  > .


(Karttext:)
Moo marck.
Backa.
Istad.


Mätt anno 1689
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för åker.
2Fel för består.