C11:139(Rubrik:)
Jönåkers härad.


Universal
cartha

Berga egor
uthi
Sancte Nicolai sochn.
Mätte anno 1690
af Erich Agner.


(Beskrivning:)
Ekeby,  Cronohemman 1, ibidem 1, donerat skatterättigheet
till apotekaren Christian Woluun, hafwa tegskiffte samman af lijka derar
och beståå af fölliande wilkor och lägenheeter.
                                                                                       Åker.  Eng.     Åker.  Eng.
    I.  Grund gran och talljord,                           12.          tunland.  lass.  tunland.  lass.
   II.  Een och graanjord,                                    1 16/56.
  III.  Stark graan och eenjord,                         16.
  IV.  Samma slagz jordemåån,                          2.
         Summa på hela åkren i tegskiffte,            31 16/56.
         Hwardera gårdens anpart af denne summa,            15 36/56.          15 36/56.
   V.  Skön åkermån,                                                           28/56.
  VI.  Samma slagz åkermåån,                                                       28/56.
         Hwardera hemmanetz summa,                                16 8/56.           16 8/56.
         Åhrlige utsädet är halfparten,                                    8 4/56.             8 4/56.
    J.  Hårdwald 12 3/4 tunland á 3 lass,           38 1/4.
   K.  Här i hafwer Ottingen 4 stenger och Eke-
         by tillhopa 6 stenger, är hårdwald 3 tunland á 3 lass.
         9 lass, der af böör Ekeby,                        5 2/5.
    L.  Mager hårdwald, 8 tunland á 1 1/2 lass, 12.
   M.  Hårdwald 13 1/2 tunneland á 2 lass,       33 1/4.
         Summa på engierna,                               88 9/10.
         Hwardera gårdens andehl,                                                 44 9/20.          44 <9/20>.


(Karttext:)
Skaftad och Åhlstad egor på denne sidan.
Moomarck af små tall skoug.
Aspbroo kerret af tufwig wald, små ahl ock tallskoug.
Betesmarck af små ahl och tallskough.
Girstad egor.
Kopparwäg staf.
Små kerrdrogar.
Stafwen.
Tåå Prästegårds egor gräntsa här in till.
Berga.
Stenmarck och små skoug.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.