C11:142(Rubrik:)
Sankte Nicolai sochn.


(Karttext:)
Brunnestad.
Utmarcken.
Båtzmanstuga.
Brunnestad egor grentza här intill.
Utmarcken.
Tompt.
Tompt.
Berga.
Ååhlstad egor stöta här till på desse sidor.

Girstad.
Steenbacka.
Sten backa.


Mätte anno 1690
af Erich Agner.