C11:145-6b(Karttext:)
Kerrberg staf.
Berga egor ähre på denne sidan belägne.
Ulwie egor gräntza på denne sidan här intill.
Små fång skoug.
Källbergstafven.
Små gran och tall skog med kerrdroar ibland.
Kopparwäg staf.
Källberg stafwen.
Linien mellan hemmanen Tåå.
Afbrend och afhuggin skoug, är mästedelen berg och moomarck.
Små fånskoug1 och stenig marck.
Tåå.
Lind.
Kalfhage.
Brunne-stadh egor möta.
Tååbäcken.
Nykiöpings elf.
Rönö härad.


Mätte anno 1690
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för fångskoug.