C11:152(Rubrik:)
Rönö härad.   Helgona soken.

General carta
uppå
Skrestad, Ödeberga Bönesta och Bullersta
skougs egor, ibland hwillka Ödeberga och Bönestad
ähre twistige, efter ingen råågång kan opwisas.


(Karttext:)
Stoorstafwen.
3 tallar.
Myrstugan.
Christinaholms egor möta.
Siggetorp.
Gieddsätter staf.
Stenig marck med små tall och gran skogh.
Stolpe.
Skrestadh.
Moomarck med små tall och graanskough.
Wacksätters hägnad.
Engstuga.
Christinaholms eng.
Lands wägen ifrån Huseby till Nykiöping.
Skalluta bergh.
Åhlstad och Brunnestad egor.
Afhuggen skough.
Jönåkers härad.
S. Nicolai soken.
Hofra egor på denne sidan.
Små gorr tall och graanskog.
Hofra siön.
Ödeberga.
Bönestad.
Små kerren.
Berg med små graan och enskough.
Små kerr af tall wald.
Sööra.
Bullerstad.
Stolpa.
Bullersta egor skillies med denna stafredd ifrån Bönestadh.
Broby egor möta.
Ahlkerr.
Berga.
Hargs egor taga wid.


Mätt anno 1686
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.