C11:153-4(Rubrik:)
Rönö härad.  Helgona sochn.


                    Notularum explicatio.

Bullerstad. { A.  Infanteri officerares booställe,              1/2.
                    B.  Augment på rusthåld,                           1/2.
                    Desse hafwa tegskiffte i åker och engh af lijka
                    stångetahl och bestå af fölliande willkor.

                                                                                                     A.                    B.
                                                                                                  Åker.  Eng.        Åker.  Eng.
                                                                                               tunland.  lass.     tunland.  lass.
       C.      Starck gran och eenjord,                            10.
       D.      Samma slagz jordemån,                              12 40/56.
       E.      Starck gran och eenjord,                              1 24/56.
                Åkerens summa,                                         24 8/56.
                Det åhrlige utsädet är,                                                  6 4/56.               6 2/56.
           F.  35 3/7 tunneland sijde och starwald á 1 1/3,  48 5/21.
           G.  5 2/7 tunneland hårdwald á  2,                    10 4/7.
                 Summa på engierna,                                   58 17/21.
                 Fördehlningen gårdarna mellan,                                             29 17/42.           29 17/42.
       H.      Hage af bergachtig marck och lijtet beete, hörer till A.
        I.      Sammaledes steenwald,                                 till     B.
       K.     Kan göras op till åker, lyder till bägge gårdarna.
Desse hemma äre bolby och hafwa oskifftat utmarck hwar på
föga skoug och ringa beete finnes, besee cartan folio 77.
Fiskie uthi Hofra siön för dess land och strand med ett par
katzor till bägge gårdarnna som och med mierdelägen i mört
leekarne, kan ellies fångas gäddor och abborar doch ringa.
Inga humblegårdar.


(Karttext:)
Hofra siön.
Utmarc-ken på denne sidan.
Söra egor.
Små gran skoug och steenwald.
Bullersta.
Berga egor stöter på denne sidan här in till.
Kerrwald.
Gaatan opföre.
Hargs egor möta.
Åker mark.


Mätt anno 1686
af Erich Agner.


(Under skalan:)
scala ulnarum.