C11:159-60(Rubrik:)
Rönö herad.  Helgona sochn.


(Beskrivning sid 159:)
                      Notularum explicatio.

Ödeberga rusthåld hemman 1, förmedlat der af 1/4, består af
effterskrefne commoditeter och by egor.  Nembligen.
                                                                                                                    Åker.    Engh.
          A.      Lätt gran och talljord sampt en del gran och enjord, 7 52/56.   tunland.    lass.
          B.      Starck gran och eenjord mäst öfwer alt,                    8 50/56.
                           16 46/56 tunneland.
                    Dett åhrliga utsädet belöper,                                                  8 23/56.
                I.  4 1/7 tunland hårdwald á 1 lass,                               4 1/7.
               II.  19 9/14 tunland kerrwald á 1 7/8 lass,                     36 93/112.                40 109/112.
Haga. III.      Består mestedelen af sijdewald och en dehl moowald.
Skougen är, afwen1 som Bönestad med Skrestad twistig effter emellan
Skrestad och denne by ingen rätt staafred kan op wisas.
Fiskie uthi åhn äfwen som Bönestad fast ringa.
Humblegård till 40 kupors land.


(Karttext sid 159:)
Gran och biörckskog
Steen backa och granskoug.


Ekeby engh lyder till
folio 79 och 82, samma
compass streck som Ödebergas
cartha.
Mätt anno 1690
af Erich Agner.


(Beskrivning sid 160:)
Beskrifningh öfwer Ekeby engh, interessenter och delningh

                                                                                          Ekeby.     Hofra.    Garphagen.
I.   26 1/7 tunland hårdwald á 1 1/8 lass,               26 1/7.        lass.         lass.        lass.
II.  6 3/7 tunland kerrwald á 3 lass,                      16 1/14.
                               42 3/14 lass.
     Här har Ekeby 8, Hofra och Garphagen,
     hwar sine 2 1/10 stänger. Fördeles således,                      27 5/8.     7 5/16.      7 5/16.
III.  3 11/14 tunland hårdwald á 1 1/2 lass,                                            5 4/7.
VI.  2 tunland kerrwald á 1 lass, 2 lass. V. 1 1/14 tunland hårdwald á 1/4, gör 2 5/11.
                Fördelningen,                                                        1 7/11.                     9/11.
IV.  1 1/7 tunland hårdwald á 1/4 lass,                                                     2/7.
                         Summan för hwardera,                               29 23/88.  13 1/7.     8 1/7.


(Karttext:)
Christinaholms eng.
Berg och stenbackar.
Bönnestad egor gräntza på desse sidor in till Ödebergas med deras åker och engh.
Brunestad egor på denne sidan.
Nykiöpings elf.
Ödeberga.


Mätt 1686
af Erich Agner.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för äfwen.